تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

4ZZFE
2000-2001 EUR zze111l-aemdkw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

4ZZFE
2000-2001 EUR zze111l-aemnkw
STD

MANUAL TRANSMISSION

4ZZFE
2000-2001 EUR zze111l-aemrkw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

4ZZFE
2000-2001 EUR zze111l-awmdkw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2000-2001 EUR cde110l-agmdyw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

4ZZFE
2000-2001 EUR zze111l-awmnkw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2000-2001 EUR cde110l-agmnyw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

3ZZFE
2000-2001 EUR zze112l-aemdkw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2000-2001 EUR cde110l-almdyw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

3ZZFE
2000-2001 EUR zze112l-aemnkw

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی