تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
16J

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2007-2008 TAIW zze141l-gepdkr
18G

AUTOMATIC TRANSMISSION

1ZZFE
2007-2008 TAIW zze142l-gepgkr
18V

AUTOMATIC TRANSMISSION

1ZZFE
2007-2008 TAIW zze142l-gepvkr
18V

AUTOMATIC TRANSMISSION

1ZZFE
2008-2008 PHL zze142l-gepvkm
N

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2008-2008 EUR nde150l-aegnyw
D

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2008-2008 EUR nde150l-aemdyw
N

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2008-2008 EUR nde150l-aemnyw
D

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFE
2008-2008 EUR zre151l-aegdkw
N

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFE
2008-2008 EUR zre151l-aegnkw
GLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1ZZFE
2005-2007 CHI zze122l-gemekc

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی