تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
XLI

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2007-2010 GEN zze141l-aepdk
GLI

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2007-2010 GEN zze141l-aepnk
N

MANUAL TRANSMISSION

1ADFTV
2008-2009 EUR ade150l-aefnyw
D

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFAE
2008-2009 EUR zre151l-aefdpw
N

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFAE
2008-2009 EUR zre151l-aefnpw
D

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFAE
2008-2009 EUR zre151l-aeldpw
N

MANUAL TRANSMISSION

1ZRFAE
2009-2009 EUR zre151l-aelnpw
N

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2009-2009 GEN nde150l-degny
D

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2009-2009 GEN nde150l-demdy
N

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2009-2009 GEN nde150l-demny

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی