تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
TERRA

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2002-2007 EUR zze121l-dhpdkw
SOL

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2002-2007 EUR zze121l-dhpnkw
TSP

MANUAL TRANSMISSION

2ZZGE
2002-2007 EUR zze123l-dgfgfw
TSP

MANUAL TRANSMISSION

2ZZGE
2002-2007 EUR zze123l-dhfgfw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2003-2007 EUR cde120l-dgmdxw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2003-2007 EUR cde120l-dgmnxw
16J

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2002-2007 TAIW zze121l-gepdkr
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2003-2007 EUR cde120l-dhmdxw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2003-2007 EUR cde120l-dhmnxw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2004-2007 EUR nde120l-dggdyw

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی