تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
SOL

MANUAL TRANSMISSION

3ZZFE
2003-2007 EUR zze121l-dwmnkw
SOL

AUTOMATIC TRANSMISSION

3ZZFE
2003-2007 EUR zze121l-dwpnkw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2004-2007 EUR cde120l-demnxw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2004-2007 EUR cde120l-dwmdxw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1CDFTV
2004-2007 EUR cde120l-dwmnxw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2005-2007 EUR nde120l-degdyw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2005-2007 EUR nde120l-demdyw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2005-2007 EUR nde120l-dwgdyw
TERRA

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2005-2007 EUR nde120l-dwmdyw
SOL

MANUAL TRANSMISSION

1NDTV
2005-2007 EUR nde120l-dwmnyw

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی