تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
XLI

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2016-... GCC zre171l-gefdkv
XLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

3ZRFE:
2016-... GCC zre173l-gexdkv
STD

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2016-... GCC zre181l-defdkv
STD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2016-... GCC zre181l-dexdkv
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2016-... GCC zre181l-dexnkv
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2ZRFE:
2016-... GCC zre182l-dexdkv
GX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2ZRFE:
2016-... GCC zre182l-dexnkv
XLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2015-2016 GCC zre171l-gexdkv
GLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1ZRFE:
2015-2016 GCC zre171l-gexnkv
GLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

3ZRFE:
2015-2016 GCC zre173l-gexnkv

توضیحات

تویوتا کرولا یکی از محصولات سواری (SEDAN) شرکت تویوتا می باشد. اولین سری این خودرو در سال 1966 روانه بازار شد.

 دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا کرولا مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی