اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4350228090
نام قطعه: توپی چرخ جلو
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: دیسک ترمز جلو
وزن 2.11 کیلوگرم
ابعاد: 0.140 x 0.100 x 0.150
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 3
قطعات جایگزین :
قیمت اصلی:(تحویل فوری) کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005 مشاهده
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aemnkw 2004-2005 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aepnkw 2004-2005 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006 مشاهده
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-aepnkw 2004-2005 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aeankw 2006-2008 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aemnkw 2006-2008 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-deadkv 2006-2009 مشاهده
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deankv 2006-2009 مشاهده
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deaskv 2009-2012 مشاهده
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demdkv 2006-2009 مشاهده
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demnkv 2006-2009 مشاهده
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demskv 2009-2012 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekr 2007-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankr 2007-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-reankw 2007-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-remnkw 2007-2009 مشاهده
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkr 2009-2012 مشاهده
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepnku 2012-2015 مشاهده
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkw 2011-2014 مشاهده
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkx 2011-2014 مشاهده
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jeteku 2015-2020 مشاهده
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-retnkx 2014-2020 مشاهده
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetnhu 2015-2020 مشاهده
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-retnhx 2015-2020 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkc 2012-2015 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkv 2012-2015 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkw 2015-2020 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 6ARFSE asv61l-betghc 2015-2020 مشاهده
LEXUS ES250 (ES250) 6ARFSE asv61l-betghw 2015-2020 مشاهده
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005 مشاهده