اطلاعات قطعه
شماره فنی: 3533008010
نام قطعه: صافی گیربکس
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: ساعتی و سنسورهای گیربگس
وزن 0.25 کیلوگرم
طول 0.190 m.
عرض 0.170 m.
ارتفاع 0.023 m.
طول 0.190 m.
موجودی: 3
قیمت اصلی: 875,104 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aeankw 2006-2008
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-deadkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deankv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deaskv 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekc 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-reankw 2007-2009
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anagkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaxkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnagkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnaskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnaxkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa38l-cnagkk 2009-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa38l-cnaskk 2009-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa38l-cnaxkk 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkv 2006-2008
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkw 2006-2008
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaeku 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeagkr 2004-2006