اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9331514014
نام قطعه:
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: رادیاتور اب و فن ها
وزن 0.00 کیلوگرم
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgk 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgkv 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfxgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdkv 2012-2016
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltv 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtlt 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltv 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltw 2014-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfgy 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfmy 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfxy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antgy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antmy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antxy 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqt 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtw 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmkv 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmkv 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmkv 2015-2020
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlz 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzc 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzv 2016-2020
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzw 2015-2016
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxgbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxmbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxsbk 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexehw 2013-2015
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlhw 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexehw 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqhw 2013-2015
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxebw 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxlbc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxlbw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlb 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbv 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbw 2014-2017
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mdmdtw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mfmdtw 2001-2003
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mrmdtw 2001-2003
CAMRY (کمری) 1CTL cv10l-uemexw 1983-1985
CAMRY (کمری) 1CTL cv10l-uemnxw 1983-1985
CAMRY (کمری) 1CTL cv10l-uepexw 1983-1985
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj70lv-mnv 1986-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj70lv-mrv 1984-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj73l-mrv 1984-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj73lv-mnv 1986-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj73lv-pnv 1986-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj75lp-mnv 1986-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj75lp-mrv 1984-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 3F fj75lv-mrv 1984-1989
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj70lv-mruv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj73l-mruv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj73lv-mnuv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lp-mnuv 1993-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lp-mruv 1993-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lv-mruv 1993-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqh 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqhv 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqh 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqhv 2013-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhv 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqhv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl16l-betqhw 2015-2020
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190l-betqha 2005-2006
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190l-betqhw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3GRFE grs190l-betqkv 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190r-betqhw 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3GRFE grs190r-betqk 2007-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anagkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaxkk 2006-2008
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlh 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhc 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhv 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhw 2013-2015
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlhv 2016-2020
PREVIA (پرویا) 2GRFE gsr50l-gftgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2GRFE gsr50l-gftgkv 2012-2016
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkv 2006-2008
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkw 2006-2008
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexebw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqb 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbw 2015-2020
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aefvkw 1999-2001
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aepvkw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-awfvkw 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj75lp-mnv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj75lp-mrv 1990-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj79l-tjmrsv 1999-2006
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-sbmdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-srmdyv 2005-2007
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh202l-remdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh212l-jemdyv 2006-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemnyv 2005-2013
HIACE (هایس) 3L lh105l-bfmrsv 1993-1995
HIACE (هایس) 3L lh113l-sbmrsv 1999-2000
HIACE (هایس) 3L lh115l-brmrsv 1999-2000
HIACE (هایس) 5L lh172l-sbmrsv 2000-2004
HIACE (هایس) 5L lh174l-brmrsv 2000-2004
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 22R rj77lv-mnv 1993-1996
HIACE (هایس) 2RZ rzh105l-bfmrsv 1999-2001
HIACE (هایس) 2RZE rzh113l-rbmrev 2001-2004
HIACE (هایس) 2RZ rzh113l-rbmrsv 1999-2004
HIACE (هایس) 2RZE rzh113l-sbmrev 2001-2004
HIACE (هایس) 2RZ rzh113l-sbmrsv 1999-2004
HIACE (هایس) 2RZE rzh113l-srmrev 2001-2004
HIACE (هایس) 2RZ rzh113l-srmrsv 1999-2004
HIACE (هایس) 2RZE rzh115l-brmrev 2001-2004
HIACE (هایس) 2RZ rzh115l-brmrsv 1999-2004
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uemesw 1982-1986
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uemnsw 1982-1986
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uepesw 1982-1986
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uepnsw 1982-1986
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uhmesw 1982-1983
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uhmnsw 1982-1986
CAMRY (کمری) 1SL sv10l-uhpesw 1982-1983
CAMRY (کمری) 2SELC sv11l-uemeec 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SEL sv11l-uemeew 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SELC sv11l-uepeec 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SEL sv11l-uepeew 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SELC sv11l-uhmeec 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SEL sv11l-uhmeew 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SELC sv11l-uhpeec 1983-1986
CAMRY (کمری) 2SEL sv11l-uhpeew 1983-1986
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rfsgk 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rfsgkv 1994-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rrmdkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr11l-rrmgkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr11l-rrsgkw 1990-1993
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr20l-rfmdkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr21l-rfmgkw 1993-1999
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-repdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepdkv 2011-2013
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqha 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqhw 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190r-bezqhw 2007-2012
LEXUS LS (LS) 1URFSE usf41l-aezghv 2010-2012
LEXUS LS (LS) 1URFE usf41l-aezgkv 2006-2008
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekw 1998-2002
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqka 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkv 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190r-betqkw 2005-2007
CAMRY (کمری) 2VZFE vzv21lg-uwpgkg 1990-1991
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz10l-awxlpc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz10l-awxlpw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpw 2014-2017