اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9098111040
نام قطعه: لامپ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه لیور و سیم دنده
وزن 8.00 کیلوگرم
ابعاد: 0.013 x 0.002 x 0.002
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aemdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aemekv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aepdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aepekv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-ahmxkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-ahpxkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-awmdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-awpdkv 1992-1997
LEXUS RX350 (RX350) 1ARFE agl10l-awtgkw 2010-2012
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aehdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aemdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-ahmdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-awmdsv 1992-1997
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkv 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkw 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl10l-awxgkw 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkv 2012-2015
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkw 2009-2012
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007