اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4522112291
نام قطعه: هزار خار شفت فرمان
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: تلسکوپی کامل فرمان و قاب فرمان
وزن 0.20 کیلوگرم
ابعاد: 0.035 x 0.025 x 0.095
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قطعات جایگزین :
تحویل : 5 روزه کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdk 2000-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdk 2000-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekg 2002-2004 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004 مشاهده
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007 مشاهده