اطلاعات خودرو

خودرو:

-

سال:

2015-2020

کد مدل:

urj201l-gnzgkc

گیربکس:

AUTOMATIC-ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

موتور:

3URFE

رنگ

-

دسته بندی