اطلاعات خودرو

خودرو:

-

سال:

2007-2012

کد مدل:

urj201l-gntgkv

گیربکس:

AUTOMATIC-ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

موتور:

3URFE

رنگ

-

دسته بندی