چهار شاخ گاردون

چهار شاخ گاردون ، محور خروجی گیربکس را به محور انتقال قدرت (گاردون) متصل می کند ، به علت تکان ها و اختلاف ارتفاع محور خروجی گیربکس و گاردون از این قطعه استفاده می شود تا استهلاک کمتر شود.

برخی از چهارشاخ گاردون ها نیاز به گریس کاری دارند که باید به صورت دوره ای گریس کاری شوند.

نشانه های خرابی چهارشاخ گاردون:

  1. صدای تق تق هنگام تعویض دنده
  2. لرزش هنگام رانندگی: چهارشاخ گاردون مستهلک باعث از بین رفتن تعادل محور انتقال قدرت می گردد که در هنگام حرکت موجب لرزش می شود.
  3. صدای سوت هنگام رانندگی : صدای سوت از ناحیه سیستم انتقال قدرت می تواند از نشانه های تمام شدن گریس در چهارشاخ گاردون باشد.
  4. دنده جا می خورد ولی خودرو حرکت نمی کند : از آن جایی که چهار شاخ گاردون وظیفه اتصال محور خروجی گیربکس و گاردن را بر عهده دارد بریدگی و شکستگی این قطعه موجب می شود انتقال قدرت انجام نشده و خودرو حرکت نکند.