مبدل گشتاور

مبدل گشتاور(توربین) بین موتور و گیربکس قرار دارد ، در ماشین های امروز مبدل گشتاور شامل سه قطعه اصلی می باشد:

  • پروانه : پروانه یکی از اجزا داخلی مبدل گشتاور است که به موتور متصل می شود و قتی فلایویل موتور می چرخد پروانه نیز می چرخد. پره های این پروانه مانند پمپ عمل می کند و روغن را به جریان می اندازد.
  • توربین : توربین به محور ورودی گیربکس متصل می شود.
  • استاتور

محفظه‌ی مبدل گشتاور به فلای‌ویل (Flywheel) متصل بوده که بنابراین سرعت گردش آن با پیشرانه برابر است؛ پره‌های تعبیه شده در پمپ نیز به محفظه متصل هستند و بنابراین این قسمت نیز برابر با سرعت پیشرانه چرخش می‌کند. پمپ موجود از نوع سانتریفیوژی است و مانند مرحله‌ی خشک‌کن ماشین لباسشویی که لباس‌ها و مخلوط آب و مایع شوینده‌ را به دیواره‌ هدایت می‌کند، با چرخش روغن را به خارج از محور مرکزی پخش می‌کند. با این چرخش ایجاد شده، حالت خلاء به‌وجود می‌آید و روغن به سمت مرکز کشیده می‌شود. پس از گردش، ایجاد حالت خلاء و مکش روغن به مرکز، روغن به تیغه‌های توربین که به گیربکس متصل است، وارد می‌شود. وظیفه‌ی توربین چرخش در گیربکس است که با انجام این عمل، انتقال قدرت به محورها انجام می‌شود تا خودرو حرکت کند. درواقع روغنی که به توربین وارد می‌شود قبل از خارج شدن از مرکز آن باید تغییر جهت دهد؛ همین تغییر جهت دادن باعث چرخش توربین و درنهایت حرکت خودرو می‌شود.

علائم خرابی مبدل گشتاور :

  1. روشن شدن چراغ چک
  2. لرزش ماشین در سرعت 45 تا 70 کیلومتر بر ثانیه
  3. نشتی روغن
  4. عملکرد ضعیف خودرو : خرابی مبدل گشتاور باعث کاهش شتاب خودرو می شود ، همچنین در سرعت های پایین قدرت ماشین پایین می آید که نشان دهنده خرابی استاتور است.
  5. صدای غژ غژ : صدای غژ غژ زیر کاپوت می تواند نشانه فرسایش و استهلاک مبدل گشتاور باشد.

مبدل گشتاوری که به دلیل گرما تغییر رنگ داده است باید عوض شود ، چک کنید و اطمینان حاصل کنید استاتور فقط دریک جهت بچرخد ، اگر استاتور نچرخد یا در هر دو جهت بچرخد نشان از خرابی استاتور است.