فن رادیاتور

فن رادیاتور یک موتور الکتریکی است که با به گردش در آوردن پروانه گردش هوا درون موتور و پره های رادیاتور را تسهیل و تسریع می کند ، بنا به نوع خودرو تعداد این فن ها می تواند یک یا بیشتر باشد.

علائم فن خراب :

  1. گرمای موتور
  2. روشن شدن چراغ چک موتور