رادیاتور

رادیاتور بخشی از سیستم خنک کننده موتور است که گرمای ناشی از احتراق را به هوای بیرون منتقل می کند

نشانه های خرابی رادیاتور :

  1. نشتی : در طی زمان رادیاتور دچار خوردگی و ترک می شود و درنتیجه دچار نشتی می شود.
  2. داغ شدن موتور : چنانچه رادیاتور نشتی داشته باشد و یا لوله های داخلی آن بند آمده باشد ، موتور داغ خواهد شد و چراغ هشدار حرارت موتور روشن خواهد شد.
  3. عملکرد نا مناسب بخاری کابین : رادیاتور بخاری و رادیاتور خودرو از یک مایع خنک استفاده می کنند در نتیجه بند اومدن رادیاتور یا نشتی آن باعث می شود ، مایع خنک کننده در رادیاتور بخاری به راحتی جریان نداشته باشد و عملکرد خود را از دست بدهد.

رادیاتور چگونه کار می کند ؟

مایع خنک کننده حرارت موتور را جذب می کتد و رادیاتور را پر می کند، مایع خنک کننده مخلوطی از آب و ضد یخ است ، مایع خنک کننده از بین لوله های متصل به پره های رادیاتور عبور می کنند و گرمای خود را از دست می دهند، زمانی که ماشین در حال حرکت است هوا از بین پره های رادیاتور حرکت می کند و باعث خنک شدن پره ها و هوای داخل رادیاتور می شود.زمانی که خودرو درجا حرکت می کند و یا سرعت ماشین خیلی کم است فن رادیاتور شروع به فعالیت می کند تا گردش هوا را تسریع کند.