سنسور هوا (MAF)

سنسور هوا (MAF) میزان هوای ورودی به درون دریچه هوا را اندازه گیری می کند، کامپیوتر خودرو با استفاده از دیتا های ارسالی از سنسور هوا نسبت سوخت به هوا را تنظیم می کند.

علائم خرابی سنسور هوا:

  1. موتور به سختی کار می کند یا اصلا کار نمی کند
  2. عملکرد ضعیف موتور
  3. افزایش مصرف سوخت
  4. خاموش کردن موتور
  5. روشن شدن و یا چشمک زدن چراغ چک موتور

برای جلو گیری از خرابی سنسور هوا ، فیلتر هوا باید به موقع تعویض و راه های ورود هوا به دقت تمیز و از گرد و خاک پاک شود.