خنک کننده روغن موتور

خنک کننده روغن یک شبیه یک رادیاتور کوچک است که دمای روغن را پایین می آورد و دوباره روغن را به چرخه بر می گرداند.

علائم خرابی خنک کننده روغن :

  1. نشتی روغن موتور
  2. بالا رفتن دمای روغن موتور