سرسیلندر

سر سیلندر بر روی موتور قرار می گیرد و محل قرار گیری سر سیلندر و سوپاپ سوخت و دود و شمع می باشد.

علائم خرابی سر سیلندر :

  1. احتراق و سیکل ناقص سیلندر
  2. داغ شدن موتور
  3. نشتی روغن

سطوح سر سیلندر در هنگام عوض کردن واشر سر سیلندر باید به دقت بررسی شود.