صفحه کلاچ

صفحه کلاچ ، دیسک کلاچ را فشار می دهد، اصطکاک موجود بین دیسک و صفحه باعث انتقال قدرت  از فلایویل به چرخ ها منتقل می شود.

نشانه های خرابی صفحه کلاچ:

  1. جا نخوردن دنده
  2. لرزش سیستم کلاچ
  3. افزایش نیافتن سرعت خودرو با افزایش دور موتور
  4. صدای غیر طبیعی سیستم کلاچ

معمولا دیسک کلاچ همراه با صفحه کلاچ تعویض می شود.