دیسک ترمز

علائم خرابی دیسک ترمز :

  1. لرزش پدال ترمز و فرمان در زمان ترمز گرفتن از نشانه های رایج تاب برداشتن دیسک ترمز است، این لرزش به دلیل تماس ناقص لنت ترمز و دیسک ترمز می باشد.
  2. صدا در هنگام ترمز : تاب یا انحراف زیاد دیسک ترمز می تواند باعث سر و صدا شود، این صدا به دلیل تماس لنت ترمز با سطح ناهموار دیسک ترمز به وجود می آید.
  3. به دلیل کاهش اصطلکاک بین دیسک و لنت ترمز قدرت ترمز کاهش پیدا کرده و ماشین دیر تر از حرکت می ایستد.

دیسک ترمز چگونه کار می کند؟

دیسک ترمز بین دو لنت ترمز قرار می گیرد،وقتی پدال ترمز فشار داده می شود ، دو لنت ترمز به دیسک فشار می آورند و درنتیجه باعث توقف خودرو می شوند. دیسک ترمز در معرض خرابی و ساییدگی قرار دارد ، رانندگی با دیسک ترمز خراب مخاطرات جدی به دنبال دارد.

خودرو های امروزی دو یا چهار دیسک ترمز دارند ، در خودرو های چهار دیسکی برای هر چرخ یک دیسک ترمز وجود دارد و در خودرو های دو دیسکی دو دیسک ترمز برای چرخ های جلو وجود دارد  و دو ترمز دستی در عقب.

دو نوع دیسک ترمز وجود دارد

  1. دیسک ترمز معمولی : این دیسک ها جزو ارزان ترین های دیسک های ترمز هستند ، که از یک صفحه فلزی یکپاریچه تشکیل شده است.
  2. دیسک فلزی تهویه دار : از آن جایی که گرما باعث کاهش اصطکاک بین لنت و دیسک می شوند، این دیسک ها طوری طراحی شده است که گردش هوا باعث خنک شدن دیسک می شوند و عملکرد ترمز را بهبود می بخشند .