کالیپر ترمز

زمانی که پدال گاز فشار داده می شود ، کالیپر ترمز با استفاده از فشار هیدرولیک تولید شده توسط سیلندر ترمز ، لنت های ترمز را به دیسک ترمز فشار می دهد.
کالیپر خراب باعث ساییده شدن لنت های ترمز می شود .

علائم خرابی کالیپر ترمز:

  1. در صورت خرابی کالیپر ، کالیپر لنت های ترمز را رها نمی کند تا به جای اولیه خود برگردند در نتیجه خودرو مانند گذشته سریع نیست ، و این طور احساس می شود که ترمز دستی کشیده شده است.
  2. در زمان رانندگی یا ترمز گرفتن خودرو به سمت راست یا چپ کشیده می شود، زمانی که خودرو به چپ یا راست کشیده می شود نشانه بالانس نبودن چراخ هاست اما می تواند از نشانه های خرابی کالیپر ترمز نیز باشد.
  3. کاهش قدرت ترمز : کاهش قدرت ترمز از نشانه های نشتی روغن ترمز است اما می تواند در نتیجه خرابی یا به هم خودرن تنظیم کالیپر ترمز نیز به وجود آید.
  4. صدای بلند هنگام ترمز ، صدای صورت بلند و یا صدای کشیده شدن فلز بر روی فلز هنگام ترمز می تواند به علت خرابی کالیپر به وجود آید.

نکات کالیپر ترمز :

چنانچه کالیپر ترمز نشتی دارد ، کالپیر باید تعویض گردد، چنانچه تنظیم سیلندر کالیپر ترمز به هم ریخته است می توانید پیچ ها را باز کنید و با یک چرتکه فلزی آن را تمیز کرده و دوباره آن را ببندید، بهتر است کالیپر های ترمز را به صورت جفتی عوض کنید.بسته به این که کالیپر خراب چقدر به لنت صدمه زده باشد ، لنت ترمز هم باید تعویض شود، بعد از تعویض کالیپر تمام سیستم هیدرولیک ترمز را دوباره بررسی کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.