اطلاعات خودرو

خودرو:

PRADO

سال:

2004-2009

کد مدل:

trj120l-gkpekv

گیربکس:

AUTOMATIC

موتور:

2TRFE

رنگ

-

دسته بندی