اطلاعات خودرو

خودرو:

PRADO

سال:

2004-2009

کد مدل:

grj120l-gkagkv

گیربکس:

AUTOMATIC

موتور:

1GRFE

رنگ

-

دسته بندی