اف جی کروزر
اف جی کروزر
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
0 GSJ15L-GKFSKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2010-...

2010201120122013201420152016201720182019

SR 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKASKC CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2010

200720082009

ALPHA 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GSJ15L-GKASKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2010

200720082009

DLX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKASKY CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2010

200720082009

ALPHA 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKFSKY CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2010

200720082009

ALPHA 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده