اطلاعات خودرو

خودرو:

LEXUS-NX

سال:

2014-2017

کد مدل:

zgz10l-awxlpw

گیربکس:

AUTOMATIC

موتور:

3ZRFAE
حجم موتور: 1986
گشتاور : 158/6200
قدرت : 196/4400
قطر سیلندر : 80.5×97.6
نسبت هوا و سوخت : 10.0

رنگ

-

دسته بندی