اطلاعات خودرو

خودرو:

LEXUS-NX

سال:

2017-2020

کد مدل:

ayz10l-awxebw

گیربکس:

AUTOMATIC

موتور:

2ARFXE
حجم موتور: 2494
گشتاور : 160/5700
قدرت : 213/4500
قطر سیلندر : 90.0×98.0
نسبت هوا و سوخت : 12.5

رنگ

-

دسته بندی