اطلاعات خودرو

خودرو:

LEXUS-GS

سال:

2005-2007

کد مدل:

uzs190l-betqkv

گیربکس:

موتور:

3UZFE
حجم موتور: 4292
گشتاور : 280/5600
قدرت : 430/3400
قطر سیلندر : 91.0×82.5
نسبت هوا و سوخت : 10.5

رنگ

-

دسته بندی