تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
GX

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2NRFE:
2017-... GCC nsp151l-ahxgkv
GX

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2NRFE:
2018-... GCC nsp151l-cexgkv
XEI

4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT

1NRFE:
2017-... GCC nsp150l-ahxgkv
RS

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

6NRFE:
2017-... CHI nsp150l-aemrkc
RS

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

6NRFE:
2017-... CHI nsp150l-aexrkc
XEI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1NRFE:
2018-... GCC nsp150l-cemrkv
RS

4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT

6NRFE:
2016-... CHI nsp150l-ahxrkc
XEI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1NRFE:
2018-... GCC nsp150l-cexrkv
RS

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

7NRFE:
2017-... CHI nsp151l-aemnkc
RS

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

7NRFE:
2017-... CHI nsp151l-aemrkc

توضیحات

یک خودروی کامپکت کوچک است که از سال ۱۹۹۹ توسط تویوتا و به‌جای خودروهای تویوتا استارلت و تویوتا ترسل فروخته می‌شود. تویوتا از نام «یاریس» در نسخه‌های صادراتی مدل‌های مختلف بازار ژاپن استفاده کرده‌است، در حالی که در برخی بازارها وسایل نقلیه مشابهی را تحت نام تویوتا اکو از سال ۲۰۰۵ موجود است.

 دارندگان تویوتا یاریس مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی