تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
D

AUTOMATIC TRANSMISSION

2ARFE
2018-2021 TAIW asv70l-aetdkr
D

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 TAKR axvh71l-aexdbr
D

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 GCC axvh71l-aexdbv
N

AUTOMATIC TRANSMISSION

2ARFE
2018-2021 RUS asv70l-retnkx
N

AUTOMATIC TRANSMISSION

6ARFSE
2018-2021 RUS asv71l-retnhx
G

AUTOMATIC TRANSMISSION

2GRFKS
2018-2021 RUS gsv70l-rezgbx
25G

AUTOMATIC TRANSMISSION

2ARFE
2018-2021 PH asv70l-jetgkm
25Q

AUTOMATIC TRANSMISSION

2ARFE
2018-2021 VN asv70l-jetqku
25V

AUTOMATIC TRANSMISSION

2ARFE
2018-2021 PH asv70l-jetvkm
20G

AUTOMATIC TRANSMISSION

6ARFSE
2018-2021 VN asv71l-jetghu

توضیحات

تویوتا کمری محصول سواری (SEDAN) کارخانه ژاپنی تویوتا است . اولین سری تویوتا کمری در سال 1982 ساخته شد.تویوتا کمری دارای چهار مدل GL–GLX–LE–SE ساخته شده اند که تفاوت آن ها فقط در سانروف و اسپرت بودن است .

دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان کمری مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول