تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
VX

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE:
2017-... ARL asv70r-aetvkq
VX

8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

2GRFKS:
2017-... ARL gsv70r-aezvbq
25V

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

5ARFE:
2015-... CHI asv50l-jetvkc
20E

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

6ARFSE:
2015-... CHI asv51l-jetehc
20S

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

6ARFSE:
2015-... CHI asv51l-jetshc
HBD

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

6ARFSE:
2017-... CHI asv71l-jetehc
HBD

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

6ARFSE:
2017-... CHI asv71l-jetghc
HBD

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

6ARFSE:
2017-... CHI asv71l-jetshc
HBD

8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

A25AFKS:
2017-... CHI axva70l-jezgbc
HBD

8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

A25AFKS:
2017-... CHI axva70l-jezsbc

توضیحات

تویوتا کمری محصول سواری (SEDAN) کارخانه ژاپنی تویوتا است . اولین سری تویوتا کمری در سال 1982 ساخته شد.تویوتا کمری دارای چهار مدل GL–GLX–LE–SE ساخته شده اند که تفاوت آن ها فقط در سانروف و اسپرت بودن است .

دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان کمری مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول