تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل

MANUAL TRANSMISSION

1GRFE
2009-2021 GEN grj150l-gkfek

MANUAL TRANSMISSION

5LE
2009-2021 GEN lj150l-gkmee

MANUAL TRANSMISSION

2TRFE
2009-2021 GEN trj150l-gkmek

AUTOMATIC TRANSMISSION

1GRFE
2015-2021 GEN grj150l-gktek

AUTOMATIC TRANSMISSION

2TRFE
2015-2021 GEN trj150l-gktek

MANUAL TRANSMISSION

1GDFTV
2020-2021 GEN gdj150l-gkfey

AUTOMATIC TRANSMISSION

1GDFTV
2020-2021 GEN gdj150l-gktey

AUTOMATIC TRANSMISSION

1GDFTV
2020-2021 GCC gdj150l-gkteyv

AUTOMATIC TRANSMISSION

1KDFTV
2009-... GEN kdj150l-gkaey

MANUAL TRANSMISSION

1KDFTV
2009-... GEN kdj150l-gkfey

توضیحات

تویوتا لندکروز پرادو محصول شاسی بلند سایز بزرگ کارخانه ژاپنی تویوتا است این خودرو دارای دو دیفرانسیل (4WD) می باشد. اولین سری تویوتا لندکروزر در سال ۱۹۸۵ ساخته شد.پرادو در دو مدل سه درب و پنج درب ساخته شده است. شرکت تویوتا این خودرو را برای تمام بازارها به جز کانادا و آمریکا عرضه کرده است. .

  1. دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان لندکروز مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:
  2. ۱-نصب سقف کهکشانی
  3. ۲-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)
  4. ۳- تودوزی صندلی ها 
  5. ۴- تعویض صندلی به صندلی های فول