تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
GLI

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2017-... GCC ggn125l-dttmkv
XLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun112l-btmlyv
GLI

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun112l-btmsyv
TOU

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun122l-btmlyv
GD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun122l-btmsyv
TOU

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun122l-dtmlyv
GD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun122l-dtmmyv
GL

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun122l-dtmsyv
GLX

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun125l-btflhv
SE

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GDFTV:
2015-... GCC gun125l-btfshv

توضیحات

تویوتا هایلوکس محصول پیکاپ شرکت تویوتا می باشد.اولین سری تویوتا هایلوکس در سال ۱۹۷۲ به بازار آمد. این خودرو دارای دو دیفرانسیل (4WD) می باشد.

دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان تویوتا هایلوکس مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی