تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2016-... GCC grj76l-rkmnkv
STD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2016-... GCC grj78l-rjmrkv
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2016-... GCC grj79l-tjmnkv
STD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2016-... GCC grj79l-tjmrkv
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1VDFTV:
2017-... GCC vdj76l-rkmnyv
STD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1VDFTV:
2017-... GCC vdj78l-rjmryv
STD

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1VDFTV:
2017-... GCC vdj79l-dkmryv
LX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1VDFTV:
2017-... GCC vdj79l-tjmnyv
GX

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2016-... GCC grj200l-gcmnkv
GX

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE:
2017-... GCC grj200l-gmtnkv

توضیحات

تویوتا لندکروز محصول شاسی بلند سایز بزرگ کارخانه ژاپنی تویوتا است این خودرو دارای دو دیفرانسیل (4WD) می باشد. اولین سری تویوتا لندکروزر در سال ۱۹۵۵ ساخته شد.علت نام گذاری این خودرو رقابت با لندرور بود. شرکت تویوتا این خودرو را برای تمام بازارها به جز کانادا و مالزی عرضه کرده است. بیشترین استقبال از این خودرو متعلق به بازار خاورمیانه و استرالیا و آفریقا می باشد.

  1. دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان لندکروز مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:
  2. ۱-نصب سقف کهکشانی
  3. ۲-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)
  4. ۳- تودوزی صندلی ها 
  5. ۴- تعویض صندلی به صندلی های فول