تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
LIMD

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFXE:
2015-... CND ava44l-anxgbk
X

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ADFTV:
2015-... GEN ala49l-anfxy
XLE

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFXE:
2015-... CND ava44l-anxmbk
G

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ADFTV:
2015-... GEN ala49l-antgy
SE

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFXE:
2016-... CND ava44l-anxsbk
M

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ADFTV:
2015-... GEN ala49l-antmy
X

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ADFTV:
2015-... GEN ala49l-antxy
X

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE:
2015-... GEN asa42l-anfxk
G

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE:
2015-... GEN asa42l-antgk
M

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE:
2015-... GEN asa42l-antmk

توضیحات

تویوتا راوفور محصول شاستی بلند شرکت ژاپنی تویوتا می باشد که در عین شاستی بلند بودن مصرف سوخت خیلی پایینی دارد . اولین سری تویوتا راوفور در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. این خودرو دارای دو دیفرانسیل (4WD) می باشد.

دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان راوفور مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی