تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
X

AUTOMATIC TRANSMISSION

A25AFKS
2018-2021 GEN axaa52l-anzxb
G

AUTOMATIC TRANSMISSION

A25AFKS
2018-2021 GEN axaa54l-anzgb
M

AUTOMATIC TRANSMISSION

A25AFKS
2018-2021 GEN axaa54l-anzmb
V

AUTOMATIC TRANSMISSION

A25AFKS
2018-2021 GEN axaa54l-anzvb
G

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 GEN axah52l-anxgb
G

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 EUR axah52l-anxgbw
M

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 EUR axah52l-anxmbw
X

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

A25AFXS
2018-2021 EUR axah52l-anxxbw
M

MANUAL TRANSMISSION

M20AFKS
2018-2021 EUR mxaa52l-anfmbw
X

MANUAL TRANSMISSION

M20AFKS
2018-2021 EUR mxaa52l-anfxbw

توضیحات

تویوتا راوفور محصول شاستی بلند شرکت ژاپنی تویوتا می باشد که در عین شاستی بلند بودن مصرف سوخت خیلی پایینی دارد . اولین سری تویوتا راوفور در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. این خودرو دارای دو دیفرانسیل (4WD) می باشد.

دارندگان مدل های ۲۰۰۶ به بعد این خودرو می توانند با مراجعه به نمایندگی تویوتا اورنگ فیس و ظاهر خودرو خود را به مدل ۲۰۲۰ ارتقا دهند.همچنین دارندگان راوفور مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی