تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
SR

8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE
2010-... GCC gsj15l-gkfskv
ALPHA

CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

1GRFE
2007-2010 CHI gsj15l-gkaskc
DLX

8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT

1GRFE
2007-2010 GCC gsj15l-gkaskv
ALPHA

CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

1GRFE
2007-2010 GEN gsj15l-gkasky
ALPHA

CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

1GRFE
2007-2010 GEN gsj15l-gkfsky

توضیحات

تویوتا اف جی کروزر محصول شاسی بلند تویوتا می باشد. این خودرو بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ تولید می شده است.

 دارندگان تویوتا اف جی کروزر مدل ۲۰۱۰ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی

جستجو خودرو

گیربکس:


موتور:


سال ساخت