تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
GLX

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE
2015-2017 GCC asv50l-detnkv
GD

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GRFE
2015-2017 GCC gsv50l-jetgkv
GL

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE
2011-2015 GCC asv50l-detdkv
SE

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE
2011-2015 GCC asv50l-detskv
TOU

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GRFE
2012-2015 GCC gsv50l-jetdkv
SE

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GRFE
2012-2015 GCC gsv50l-jetskv
SE

5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2AZFE
2009-2012 GCC acv40l-deaskv
SE

5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT

2AZFE
2009-2012 GCC acv40l-demskv
TOU

6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2GRFE
2009-2012 GCC gsv40l-jetdkv
GL

6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT

2ARFE
2011-2012 GCC asv50l-defdkv

توضیحات

تویوتا آریون محصول سواری (SEDAN) شرکت ژاپنی تویوتا می باشد . این خودرو از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ تولید شد و هم اکنون تولید آن متوقف شده است.تویوتا آریون از لحاظ فنی مشابه تویوتا کمری می باشد.

 دارندگان تویوتا آریون مدل ۲۰۰۶ به بعد می توانند با مراجعه به این نمایندگی از خدمات زیر بهره مند گردند:

۱-هیدروگرافی (طرح چوب - کربن - کاور بدنه - بادی فنس)

۲- تودوزی صندلی ها 

۳- تعویض صندلی به صندلی های فول

۴- اجرا و نصب سقف کهکشانی

جستجو خودرو