فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا هایلوکس به 2018

فیس جدید تبدیل بدنه تویوتا هایلوکس به 2018

لوازم تعویضی و سفارشی هنگام تغییر فیس تویوتا هایلوکس به 2018، شامل موارد زیر می باشد:

 1. تعویض کاپوت جلو
 2. تعویض گلگیر های جلو
 3. تعویض سپرهای جلو
 4. تعویض چراغهای جلو
 5. تعویض/نصب رکابها و باربند (سفارشی)
 6. نصب قسمت بار (سفارشی)
 7. تعویض رینگ ها (سفارشی)
 8. تعویض فرمان (سفارشی)
 9. تعویض صندلی ها (سفارشی)
 10. نصب مانیتور هوشمند ( سفارشی)
 11. تودوزی با انتخاب مشتری (سفارشی)

 

مناسب برای مدل های 2012 - 2015